Kraj beze stínu

Facebook Instagram

Statut soutěže

o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, region Hanácké Slovácko, Krumvíř 2023

 1. Soutěžní vystoupení jsou veřejná a je dán časový limit – čtyři sloky verbuňkové písně takto: nejméně jedna sloka zpěv, nejméně tři sloky tanec. Každému soutěžícímu bude umožněna zkouška s doprovodnou cimbálovou muzikou, kterou zajišťuje výhradně pořadatel soutěže, v časovém limitu, který vyplyne z počtu soutěžících. Soutěžící není povinen zkoušku s doprovodnou muzikou uskutečnit. Pořadí soutěžních vystoupení bude určeno losem. Všechna vystoupení jsou veřejná.

 2. Soutěže se mohou zúčastnit amatérští tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy nějakého kolektivu, pěstujícího lidový tanec. Spodní hranicí je 15 let, a to nejpozději v den konání soutěže. Horní věková hranice není stanovena.

 3. Vítěz regionálního kola postupuje do finále soutěže na MFF ve Strážnici automaticky. Soutěžící, kteří se umístí na 2.-6. místě mají právo postupu do předkola soutěže na MFF ve Strážnici.

 4. Porota regionálního kola může navrhnout tanečníkům, kteří se při konkrétním regionálním kole umístili na dalších místech, aby v řádném termínu zaslali přihlášku do předkola soutěže ve Strážnici jako tzv. náhradníci.

 5. Všichni postupující mají v případě zájmu o účast v Soutěži při MFF Strážnice povinnost zaslat elektronickou přihlášku. Přihlášení provede výhradně pomocí elektronické přihlášky dostupné na internetové adrese: http://festivalstraznice.cz v sekci Soutěž verbířů.

 6. Soutěžící je povinen dodržovat závazný časový harmonogram soutěže a všechny organizační pokyny jejího realizačního štábu ve znění uvedeném v písemné informaci, kterou každý soutěžící obdrží před příjezdem do Krumvíře na e-mailovou adresu, kterou uvede v přihlášce. O změnách vyplývajících z řešení případných krizových situací v průběhu soutěže rozhoduje programová rada a předseda odborné poroty.

 7. Jedinou možnou formou přístupu do soutěže při dodržení pravidel nominace je písemná elektronická přihláška na webových stránkách festivalu www.krajbezestinu.cz vyplněná a odeslána pomocí webového formuláře do 30. dubna příslušného roku konání soutěže.  Elektronickou přihlášku lze odeslat po vyplnění všech povinných polí. Každá obdržená přihláška bude soutěžícímu potvrzena na e-mailovou adresu, kterou uvede ve formuláři přihlášky, a to nejpozději do 2 dnů. K přihlášce je nutno přiložit notaci a text písně, s níž bude tanečník soutěžit. Osobní přihlášky ani žádná jiná forma přihlášek před regionálním kolem nebudou přijímány.

 8. Odborná porota bude hodnotit: 
  1. předzpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, celkový výraz zpěvu a pohybového výrazu,
  2. tanec - náročnost, množství, pestrost, návaznost a úroveň provedení kroků a figur - cifer ve vztahu k možnostem, které dává regionální taneční styl; prostorové uspořádání, kompozici gradaci tance; zvládnutí a dodržení regionálního tanečního stylu; celkovou úroveň zvládnutí technické a výrazové stránky,
  3. vzhled kroje – klobouk nesmí být upevněn, boty nesmí být v jevištním provedení, kroj nebude mít charakter jevištního kostýmu, kroj musí mít současnou sváteční podobu, vzhled kroje musí odpovídat regionálnímu slováckému typu prezentovaného verbuňku.

    

 9. Práce odborné poroty: porota rozhoduje prostou většinou hlasů a může jako pomocné prostředky používat systémy, které usnadňují hodnocení (např. bodování). Rozhodující formou hodnocení je však diskuse a hlasování. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda poroty.Statut zpracoval: pořadatel regionální soutěže Obec Krumvíř.

SLOT GACORSLOT GACORSLOT GACOR HARI INISLOT GACOR MAXWINhttps://www.elementbike.id/sales/https://indonesia.fib.unej.ac.id/sgacor/https://landing.dpd.go.id/sgacor/ SLOT GACOR THAILANDhttps://admission.itb.ac.id/dashboard/SLOT DANA
https://chord2024.com/slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
slot gacorslot gacor gampang menangslot gacor terpercayaslot gacor hari inislot gacor 2024