Kraj beze stínu

Facebook Instagram

Kraj beze stínu

 

Ornament

Kraj beze stínu vznikl v Krumvíři již v roce 1976 z iniciativy pana Martina Foretníka a jeho spolupracovníků ze Slováckého krůžku v souvislosti s přípravou pořadu regionálního programu Krajem zavádky pro Mezinároní folklorní festival ve Strážnici. Slavnosti v prvních letech navazovaly na úspěšné akce jako Vinobraní, Slovácké svatby, Dožínky, Zarážení hory, Na besedě u cimbálu nebo soutěž Zpívá celá rodina, do kterých se zapojovali nejenom členové „krůžku“, ale i mnoho dalších obyvatel obce.

Z našeho kraje pomalu mizely staré obyčeje a kroj, a tak roku 1948 malíř Ludvík Kratochvíl a učitel Josef Valihrach založili Slovácký krůžek, aby zachovali národopisný ráz vesnice a osvěžili lidové tradice. Velkou pozornost věnovali také místnímu kroji. Krůžek vystupoval na přehlídkách ve Strážnici, Tvrdonicích, na krojovaném plese v Praze, několikrát zavítal na Slovensko a nechyběl ani v Československé televizi. Vše se odehrávalo pod vedením obětavého Martina Foretníka, který byl nejen doma, ale i v širokém okolí, známý jako strýc Martin. Z jeho iniciativy byl v roce 1958 brigádnicky vybudován mezi hřištěm a koupalištěm národopisný areál, na kterém se festival odehrává dodnes.

Název folklorních slavností převzal Martin Foretník podle úryvku z knihy spisovatele Jana Herbena z Brumovic „Na dědině“, kde spisovatel popisuje tuto část Slovácka slovy: …. Z návrší nad Klobouky dostalo by se Vám prvního pohledu, a tu byste všichni věru žalostně zvolali: „Ach, kraj beze stínu!“. V pozdějších letech byl panu Foretníkovi vytýkán pravopisný nedostatek názvu (beze – bez), ale on jej obhajoval právě citátem tohoto úryvku.

Nejprve festival oslovoval podobná folklorní uskupení z Hanáckého Slovácka, v pozdějších letech se zaměřoval také na hosty z okolních regionů, Čech, Slovenska a Itálie. V roce 1977 vznikl v Krumvíři dětský folklorní soubor Pantlička a o šest let později soubor dospělých Vonica, které doprovázela vlastní cimbálová muzika. Domácí soubory a jejich vedoucí byli pevným základem festivalu po dlouhá léta. Do dnešních dnů však působí pouze cimbálová muzika Vonica, jejíž účinkování je neodmyslitelnou součástí slavností. V roce 2012 obnovil svoji činnost dětský soubor Pantlička, který znovu umožní místním dětem vystupovat na podiu Kraje beze stínu.

V letech 1993 – 1996 se festival nekonal. Důvodem byl zánik mnoha folklorních sdružení a také velké finanční náklady. Obnoven byl na přání amatérských souborů, jelikož bez přehlídky Hanáckého Slovácka, jakou byl Kraj beze stínu, se pro ně zmenšila možnost veřejného vystupování. Zásluhu na jeho obnovení měla pracovnice Okresního kulturního střediska paní Stanislava Kallusová z Velkých Pavlovic.
Po čtyřleté přestávce se slavnosti konaly opět každoročně a od roku 2001 jsou pořádány každý lichý rok, vždy druhý červnový víkend, respektive vždy následující víkend po slavnostech Podluží v písni a tanci v Tvrdonicích.

SLOT GACORSLOT GACORSLOT GACOR HARI INISLOT GACOR MAXWINhttps://www.elementbike.id/sales/https://indonesia.fib.unej.ac.id/sgacor/https://landing.dpd.go.id/sgacor/ SLOT GACOR THAILANDhttps://admission.itb.ac.id/dashboard/SLOT DANA
https://chord2024.com/slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor
slot gacorslot gacor gampang menangslot gacor terpercayaslot gacor hari inislot gacor 2024